Precyzyjnie prognozuj termin przydatności produktu PROG FOOD PRECYZYJNIE SZACUJ TERMIN PRZYDATNOŚCI TWOJEGO PRODUKTU

Usługi dla producentów żywności

Opracowanie matematycznego modelu prognostycznego
Matematyczny model prognostyczny, który uwzględnia jako zmienne warunki określone przez zamawiającego. Proces opracowania modelu obejmuje m.in. szczegółową analizę mikrobiologiczną produktu żywnościowego o ustalonych przez klienta cechach, wybór i optymalizację zależności najlepiej odwzorowującej zachowanie populacji drobnoustrojów w produkcie oraz weryfikację prognoz.

Naszym klientom gwarantujemy indywidualne podejście do każdego zlecenia z uwzględnieniem problemu zdefiniowanego przez producenta żywności. Aby wyniki naszych badań były obiektywne i wiarygodne podejmujemy obecnie działania zmierzające do uzyskania akredytacji PCA dla laboratorium oraz metod analitycznych. Jesteśmy specjalistami w dziedzinie mikrobiologii, a dzięki wieloletniemu doświadczeniu możemy świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Pracujemy zgodnie z obowiązującymi normami i standardami oraz wewnętrznymi procedurami. Świadczymy usługi zarówno dla największych producentów żywności, jak i lokalnych wytwórców, którzy chcą badać i wprowadzać swoje produkty na rynek.

 

 • Opracowywanie indywidualnych modeli matematycznych wg. zasad mikrobiologii predyktywnej opisujących wzrost, przeżywalność lub inaktywację drobnoustrojów,
 • Prognozowanie i analiza zachowania drobnoustrojów z wykorzystaniem dostępnych on-line narzędzi prognostycznych,
 • Precyzyjne szacowanie terminu przydatności do spożycia dzięki wyznaczeniu długości lag fazy i tempa wzrostu,
 • Ilościowa ocena ryzyka mikrobiologicznego QMRA,
 • Analiza literatury przypadku z wykorzystaniem dostępnych lub wskazanych źródeł literatury oraz opracowanie i wydanie obiektywnej opinii technologicznej,
 • Challenge tests i yznaczanie potencjału wzrostu patogenów żywności oraz kwalifikacja produktu żywnościowego do kategorii żywności, w której możliwy lub niemożliwy jest wzrost patogenu,
 • Opracowanie planu higieny uwzględniającego analizę występowania biofilmu drobnoustrojowego, zanieczyszczenie powierzchni, powietrza i personelu metodami klasycznymi i alternatywnymi,
 • Wykrywanie i oznaczanie liczby oraz identyfikacja mikroorganizmów obecnych w produkcie,
 • Analiza i szacowanie ryzyk mikrobiologicznych w procesie oraz łańcuchu dostaw,
 • Analiza składu atmosfery MAP w czasie przechowywania produktów, jej wpływ na jakość mikrobiologiczną i bezpieczeństwo produktu.

  

Casual Guy workin on laptop

Nasze REKOMENDACJE

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

POTRZEBUJESZ

Zdobyć

szczegółową wiedzę, popartą badaniami mikrobiologicznymi, na temat liczby drobnoustrojów w całym cyklu przechowalniczym produktu

Pomocy

w ilościowej ocenie ryzyka związanego z produktem

Wydłużyć

czas życia produktu w kanale dystrybucji

Zapobiegać

zakażeniom pokarmowym i „złej sławie”

Ograniczyć

koszty: wycofania, utylizacji

Przeciwdziałać

marnotrawstwu żywności

Usprawnić

łańcuch dostaw

Poprawić

funkcjonowanie systemów zapewniania i zarządzania bezpieczeństwem żywności

Wypełnić

zalecenia Rozporządzenia Komisji (WE) NR 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych

Rozwiązać

problem którego nikt się nie podejmuje

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania dotyczące naszego projektu lub sugestie, napisz do nas!

ProgFood Spółka z o. o.
Elżbieta Rosiak

Tel. 501 378 979, 504 285 749
E-mail:
progfood@progfood.pl

ul. Ignacego Mościckiego 1
24-100 Puławy

NIP 7162828945, REGON 364225843

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód VI Wydział Gospodarczy nr KRS 0000833914

  Imię(wymagane)

  Twój Email (wymagane)

  Temat

  Twoja wiadomość

  Prosimy o wypełnienie ankiety

  Wasze potrzeby są ważne -
  wypełnij anonimowa ankietę i podziel się istotnymi dla nas informacjami