Precyzyjnie prognozuj termin przydatności produktu PROG FOOD PRECYZYJNIE SZACUJ TERMIN PRZYDATNOŚCI TWOJEGO PRODUKTU

ProgFood

ProgFood opiera swoje usługi o technologie mające podstawy naukowe. Specjalizuje się w nowoczesnych rozwiązaniach dedykowanych dla zakładów przemysłu spożywczego w zakresie bezpieczeństwa i jakości zdrowotnej żywności.

ProgFood bazuje na wiedzy, możliwościach i osiągnieciach mikrobiologii prognostycznej. Mamy 15 lat doświadczeniae w prowadzeniu analiz mikrobiologicznych żywności i matematycznym opisie zjawisk biologicznych w niej zachodzących.

Wiedza ta może znaleźć zastosowanie w szacowaniu bezpieczeństwa Twojego produktu; precyzyjnym, popartym analizami szacowaniu terminu przydatności, ilościowej analizie ryzyka; walidacji limitów w CCP i mierzalnych kryteriów działania w oPRP; optymalizacji procesów.

Nasze główne usługi to:

Opracowanie matematycznego modelu prognostycznego

Matematyczny model prognostyczny, który uwzględnia jako zmienne warunki określone przez zamawiającego. Proces opracowania modelu obejmuje m.in. szczegółową analizę mikrobiologiczną produktu żywnościowego o ustalonych przez klienta cechach, wybór i optymalizację zależności najlepiej odwzorowującej zachowanie populacji drobnoustrojów w produkcie oraz weryfikację prognoz.

Wykonanie analiz mikrobiologicznych żywności, w kierunku:

Podstawowych wskaźników jakości mikrobiologicznej

– ogólna liczba drobnoustrojów tlenowych mezofilnych
– liczba drożdży i grzybów pleśniowych
Enterobacteriaceae
E. coli i coliformy
– bakterie kwasu mlekowego

Drobnoustrojów patogennych, miedzy innymi

Salmonella spp.
Listeria spp. i L. monocytogenes
Staphylococcus aureus
Bacillus cereus

Wykonanie metodami tradycyjnymi i/lub alternatywnymi testów higienicznych

- powietrza
- powierzchni
- personelu
Casual Guy workin on laptop

Nasze REKOMENDACJE

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

POTRZEBUJESZ

Zdobyć

szczegółową wiedzę, popartą badaniami mikrobiologicznymi, na temat liczby drobnoustrojów w całym cyklu przechowalniczym produktu

Pomocy

w ilościowej ocenie ryzyka związanego z produktem

Wydłużyć

czas życia produktu w kanale dystrybucji

Zapobiegać

zakażeniom pokarmowym i „złej sławie”

Ograniczyć

koszty: wycofania, utylizacji

Przeciwdziałać

marnotrawstwu żywności

Usprawnić

łańcuch dostaw

Poprawić

funkcjonowanie systemów zapewniania i zarządzania bezpieczeństwem żywności

Wypełnić

zalecenia Rozporządzenia Komisji (WE) NR 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych

Rozwiązać

problem którego nikt się nie podejmuje

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania dotyczące naszego projektu lub sugestie, napisz do nas!

ProgFood Spółka z o. o.
Elżbieta Rosiak

Tel. 501 378 979, 504 285 749
E-mail:
elzbieta.rosiak@progfood.pl
www.progfood.pl

ul. Ignacego Mościckiego 1
24-100 Puławy

NIP 7162828945, REGON 364225843

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód VI Wydział Gospodarczy nr KRS 0000833914

  Imię(wymagane)

  Twój Email (wymagane)

  Temat

  Twoja wiadomość

  Prosimy o wypełnienie ankiety

  Wasze potrzeby są ważne -
  wypełnij anonimowa ankietę i podziel się istotnymi dla nas informacjami