Precyzyjnie prognozuj termin przydatności produktu PROG FOOD PRECYZYJNIE SZACUJ TERMIN PRZYDATNOŚCI TWOJEGO PRODUKTU

ProgFood

 

ProgFood opiera swoje usługi o technologie mające podstawy naukowe. Specjalizuje się w nowoczesnych rozwiązaniach dedykowanych dla zakładów przemysłu spożywczego w zakresie bezpieczeństwa i jakości zdrowotnej żywności.

ProgFood bazuje na wiedzy, możliwościach i osiągnięciach mikrobiologii prognostycznej. Mamy 20 lat doświadczenia w prowadzeniu analiz mikrobiologicznych żywności i matematycznym opisie zjawisk biologicznych w niej zachodzących. Wiedza ta może znaleźć zastosowanie w szacowaniu bezpieczeństwa Twojego produktu; precyzyjnym, popartym analizami szacowaniu terminu przydatności, ilościowej analizie ryzyka; walidacji limitów w CCP i mierzalnych kryteriów działania w oPRP; optymalizacji procesów. Specjalizujemy się w badaniach nad zachowaniem mikroorganizmów w produktach spożywczych, szacowaniu terminów przydatności do spożycia oraz wyznaczaniu potencjału wzrostu. Opracowujemy  matematyczne modele prognozujące zachowowanie drobnoustrojów w żywności w oparciu o technologię prognozowanie mikrobiologiczne. Dysponujemy nowym laboratorium wyposażonym w niezbędne urządzenia, zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych pracowników.

 

Usługi dla producentów żywności

Nasze główne usługi to:

 • Opracowanie matematycznego modelu prognostycznego,
 • Matematyczny model prognostyczny, który uwzględnia jako zmienne warunki określone przez zamawiającego. Proces opracowania modelu obejmuje m.in. szczegółową analizę mikrobiologiczną produktu żywnościowego o ustalonych przez klienta cechach, wybór i optymalizację zależności najlepiej odwzorowującej zachowanie populacji drobnoustrojów w produkcie oraz weryfikację prognoz.

Naszym klientom gwarantujemy indywidualne podejście do każdego zlecenia z uwzględnieniem problemu zdefiniowanego przez producenta żywności. Aby wyniki naszych badań były obiektywne i wiarygodne podejmujemy obecnie działania zmierzające do uzyskania akredytacji PCA dla laboratorium oraz metod analitycznych. Jesteśmy specjalistami w dziedzinie mikrobiologii, a dzięki wieloletniemu doświadczeniu możemy świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Pracujemy zgodnie z obowiązującymi normami i standardami oraz wewnętrznymi procedurami. Świadczymy usługi zarówno dla największych producentów żywności, jak i lokalnych wytwórców, którzy chcą badać i wprowadzać swoje produkty na rynek.

Casual Guy workin on laptop

Nasze REKOMENDACJE

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

POTRZEBUJESZ

Zdobyć

szczegółową wiedzę, popartą badaniami mikrobiologicznymi, na temat liczby drobnoustrojów w całym cyklu przechowalniczym produktu

Pomocy

w ilościowej ocenie ryzyka związanego z produktem

Wydłużyć

czas życia produktu w kanale dystrybucji

Zapobiegać

zakażeniom pokarmowym i „złej sławie”

Ograniczyć

koszty: wycofania, utylizacji

Przeciwdziałać

marnotrawstwu żywności

Usprawnić

łańcuch dostaw

Poprawić

funkcjonowanie systemów zapewniania i zarządzania bezpieczeństwem żywności

Wypełnić

zalecenia Rozporządzenia Komisji (WE) NR 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych

Rozwiązać

problem którego nikt się nie podejmuje

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania dotyczące naszego projektu lub sugestie, napisz do nas!

ProgFood Spółka z o. o.
Elżbieta Rosiak

Tel. 501 378 979, 504 285 749
E-mail:
progfood@progfood.pl

ul. Ignacego Mościckiego 1
24-110 Puławy

NIP 7162828945, REGON 385782369

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód VI Wydział Gospodarczy nr KRS 0000833914

  Imię(wymagane)

  Twój Email (wymagane)

  Temat

  Twoja wiadomość

  Prosimy o wypełnienie ankiety

  Wasze potrzeby są ważne -
  wypełnij anonimowa ankietę i podziel się istotnymi dla nas informacjami