O NAS

Home / O NAS

 

ProgFood opiera swoje usługi o technologie mające podstawy naukowe. Specjalizujemy się w nowoczesnych rozwiązaniach dedykowanych dla zakładów przemysłu spożywczego w zakresie higieny, bezpieczeństwa i jakości zdrowotnej żywności. Podstawą działalności ProgFood jest transfer wiedzy uniwersyteckiej do przedsiębiorców i producentów żywności. Bazujemy na teorii, możliwościach i osiągnięciach mikrobiologii prognostycznej. Mamy 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu analiz mikrobiologicznych żywności i matematycznym opisie zjawisk biologicznych w niej zachodzących.

Wiedza ta znajduje zastosowanie w szacowaniu bezpieczeństwa Twojego produktu; precyzyjnym, szacowaniu terminu przydatności żywności do spożycia, testach przechowalniczych, wyznaczaniu charakterystyki populacji i potencjału wzrostu dla produktów, ilościowej analizie ryzyka QMRA; walidacji limitów w CCP i mierzalnych kryteriów działania w o-PRP; optymalizacji procesów.

ProgFood zatrudnia pracowników z wieloletnim doświadczeniem w zakresie badań mikrobiologicznych żywności. Oferujemy usługi w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa żywności — w naszym laboratorium stosujemy podejście indywidualne do każdego przypadku. Nasze podstawowe usługi to:

 • Opracowywanie indywidualnych modeli matematycznych wg. zasad mikrobiologii predyktywnej opisujących wzrost, przeżywalność lub inaktywację drobnoustrojów,
 • Prognozowanie i analiza zachowania drobnoustrojów z wykorzystaniem dostępnych on-line narzędzi prognostycznych,
 • Precyzyjne szacowanie terminu przydatności do spożycia dzięki wyznaczeniu długości lag fazy i tempa wzrostu,
 • Ilościowa ocena ryzyka mikrobiologicznego QMRA,
 • Analiza literatury przypadku z wykorzystaniem dostępnych lub wskazanych źródeł literatury oraz opracowanie i wydanie obiektywnej opinii technologicznej,
 • Challenge tests i wyznaczanie potencjału wzrostu patogenów żywności oraz kwalifikacja produktu żywnościowego do kategorii żywności, w której możliwy lub niemożliwy jest wzrost patogenu,
 • Opracowanie planu higieny uwzględniającego analizę występowania biofilmu drobnoustrojowego, zanieczyszczenie powierzchni, powietrza i personelu metodami klasycznymi i
 • alternatywnymi,
 • Wykrywanie i oznaczanie liczby oraz identyfikacja mikroorganizmów obecnych w produkcie,
 • Analiza i szacowanie ryzyk mikrobiologicznych w procesie oraz łańcuchu dostaw,
 • Analiza składu atmosfery MAP w czasie przechowywania produktów, jej wpływ na jakość mikrobiologiczną i bezpieczeństwo produktu.

 

Dlaczego warto z nami współpracować?

Zakres oferowanych przez firmę ProgFood usług pozwala producentowi uzyskać informację o zagrożeniach mikrobiologicznych w produkcie i/lub procesie. Współpraca z nami niesie dodatkowe, nieodpłatne doradztwo z zakresu technologii żywności, metod utrwalania, systemowego zapewniania bezpieczeństwa żywności, żywienia, składników odżywczych oraz inne wieloaspektowe korzyści. Działalność ProgFood nie ogranicza się do przyjęcia próby produktu i wydania wyniku. Zgłaszając się do nas, możesz liczyć na komentarz, interpretacje wyniku i doradztwo co jeszcze można zrobić, aby rozwiązać problem. Oceniamy nie tylko gotowe produkty, ale także jakość surowców i półproduktów, która jest kluczowa w optymalizacji terminu przydatności do spożycia, a co za tym idzie ograniczeniu kosztów wycofań i marnotrawstwa żywności.