Identyfikacja bakterii

Home / Identyfikacja bakterii
 

Oprócz analiz produktów spożywczych pod kątem występowania i oceny liczby drobnoustrojów konieczna jest także identyfikacja bakterii, które są obecne w badanych matrycach żywnościowych.

Identyfikacja bakterii w żywności jest niezbędna w ocenie produktów spożywczych pod kątem bezpieczeństwa spożycia. Jest wykonywana po to, aby stwierdzić czy dany produkt spożywczy jest wolny od zanieczyszczeń lub organizmów wywołujących choroby. Przestrzegając ścisłych przepisów i norm dotyczących metod przechowywania i praktyk higienicznych, możemy zapewnić, że cała żywność pozostanie bezpieczna w całym procesie produkcji i łańcuchu dystrybucji.

 

Metody identyfikacji bakterii w żywności

W naszym laboratorium dysponujemy odpowiednimi metodami, które pozwalają na prowadzenie analiz identyfikacyjnych. Pierwszym krokiem na drodze do identyfikacji bakterii jest wykonanie posiewu na podłoża różnicujące i selektywne, które zawierają określone substancje mogące hamować wzrost jednych mikroorganizmów i nie szkodzić jednocześnie pozostałym. Następnym etapem jest obserwacja wizualna i mikroskopowa cech morfologicznych kolonii, poszczególne mikroorganizmy różnią się bowiem pod względem budowy i kształtu komórki. Do identyfikacji wykorzystujemy także testy biochemiczne dostarczające informacji o zdolności metabolizowania i asymilacji przez mikroorganizmy określonych substancji. Z pomocą w identyfikacji przychodzą analizy materiału genetycznego mikroorganizmów (PCR) oraz analiza profilu białek (Maldi-Tof MS). Wyniki analiz identyfikacyjnych drobnoustrojów wykorzystujemy również w prognozowaniu mikrobiologicznym opracowując matematyczny opis zachowania bakterii odpowiedzialnej/-ych w największym stopniu za bezpieczeństwo lub psucie produktu. Ma to ścisły związek z rzetelnym nadawaniem terminu przydatności żywności do spożycia.