Prognozowanie mikrobiologiczne

Home / Prognozowanie mikrobiologiczne
 

Jedną z dziedzin mikrobiologii żywności jest mikrobiologia prognostyczna. Prognozowanie mikrobiologiczne wykonuje się w celu określenia zachowania mikroorganizmów w produktach spożywczych zgodnie z zasadą, że reakcja mikroorganizmów na określone warunki jest powtarzalna. Jako czynniki wpływające na odpowiedź drobnoustrojów bierzemy pod uwagę najczęściej: temperaturę, pH, zawartość soli, kwasów, dostępność tlenu i aktywność wody, a także czas. Celem prognozowania jest przewidywanie rozwoju i przeżywalności mikroorganizmów w różnych produktach spożywczych.

Prognozowanie mikrobiologiczne jest kluczowe w przypadku prawidłowego wyznaczania terminu przydatności do spożycia i definiowania daty minimalnej trwałości produktów spożywczych. Mikrobiologia prognostyczna opiera się na modelach matematycznych i znacznie ułatwia oraz przyspiesza ocenę bezpieczeństwa żywności w całym łańcuchu produkcji i dystrybucji.

 

Prognozowanie procesów zachodzących w żywności

Trwałość produktu m.in. zależna jest od obecności mikroorganizmów, dzięki matematycznym modelom prognostycznym można przewidzieć zmiany ich koncentracji zachodzące w czasie pod wpływem czynników środowiska. Modele opierają się na wynikach analiz prowadzonych w rzeczywistych produktach żywnościowych, a więc są miarodajne i precyzyjne.