Usługi – bezpieczeństwo mikrobiologiczne żywności

Home / Usługi – bezpieczeństwo mikrobiologiczne żywności
 

Nasz podstawowy profil działalności koncentruje się na badaniach bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności. Dokonujemy szczegółowych analiz mikrobiologicznych oraz opisujemy matematycznie zjawiska biologiczne, jakie zachodzą w produktach żywnościowych. Dzięki badaniom mikrobiologicznym możemy m. in. precyzyjnie oszacować termin przydatności do spożycia, ocenić potencjał wzrostu drobnoustrojów w żywności, dokonać oceny narażenia na zagrożenia mikrobiologiczne, walidować parametry procesu w krytycznych punktach kontroli systemu HACCP. Opracowujemy matematyczny model prognostyczny, na podstawie szczegółowych wyników analiz mikrobiologicznych produktów. Zmiany jakości mikrobiologicznej zachodzą pod wpływem stałych lub zmiennych czynników środowiska (zdefiniowanych przez zamawiającego).

W tym celu wykonujemy badania mikrobiologiczne żywności w kierunku podstawowych wskaźników jakości mikrobiologicznej oraz występowania drobnoustrojów patogennych. Szczegółowe analizy dostarczają rzetelnych informacji o liczbie drobnoustrojów w całym cyklu przechowywania produktów żywnościowych. Jest to skuteczny sposób na ocenę ryzyka mikrobiologicznego związanego z produktem spożywczym i środek, który pozwala wdrożyć działania mające na celu optymalizację terminu przydatności żywności do spożycia w całym łańcuchu dystrybucji, a dzięki temu możliwe jest zmniejszenie skali i kosztów wycofań, utylizacji i marnotrawstwa żywności.

 

Cele badań mikrobiologicznych

Bezpieczeństwo mikrobiologiczne żywności jest ważnym aspektem zapewniania jakości żywności w łańcuchu dostaw. Działalność laboratorium analiz mikrobiologicznych żywności pozwala producentom uzyskać informacje o mikrobiologicznych zagrożeniach produktu, a to przyczynia się do zapobiegania zakażeniom mikroorganizmami chorobotwórczymi i podnoszenia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Nasze usługi kierujemy do zakładów przemysłu spożywczego, które respektują przepisy prawa i obowiązujących kryteriów bezpieczeństwa i higieny procesu.