25 stycznia 2023

|

by: PROGFOOD-SuperAdmin

|

Categories: Blog

Blog firmy Progfood

Serdecznie witamy wszystkich czytelników na naszym blogu. Został on stworzony żeby dzielić się rzetelnymi informacjami dotyczącymi żywności oraz przybliżyć zainteresowanym partnerom naszą działalność.

Znajdziesz tu artykuły  wyjaśniające w szczególności kwestie bezpieczeństwa oferowanych na rynku produktów oraz opis świadczonych przez ProgFood, w tym kontekście, usług.

Zachęcamy do lektury i dyskusji!

Zaczynamy: Daty trwałości na opakowaniach żywności – JAK JE ZAPAMIĘTAĆ

Zacznijmy od produktów które są stabilne mikrobiologicznie np. ze względu na niską zawartość wody jak kasze, makarony czy wysokie temperatury wykorzystane w procesie technologicznym np. konserwy. Do takich produktów odnosi się data minimalnej trwałości (to data, do której prawidłowo przechowywany środek spożywczy zachowuje swoje właściwości).

Podana data jest „minimalną” co oznacza że może być dłuższa. W razie potrzeby po wskazanej na opakowaniu dacie następują dane szczegółowe, czyli opis warunków, które muszą być przestrzegane, aby produkt mógł być przechowywany przez określony okres.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia 1169/2011 data jest poprzedzona sformułowaniem:

„Najlepiej spożyć przed …” – gdy data wskazuje dzień

„Najlepiej spożyć przed końcem …”- gdy data składa się z dnia, miesiąca i ewentualnie roku (inne przypadki)

Wyróżnia się następujące reguły do znakowania trwałość środków spożywczych,

jeśli trwałość produktu:

 1. nie przekracza 3 miesięcy wystarczy oznaczenie dnia oraz miesiąca.
 2. przekracza 3 miesiące, lecz nie przekracza 18 miesięcy może być podany miesiąc oraz rok.
 3. przekracza 18 miesięcy wystarczy oznaczenie roku;

WARTO WIEDZIEĆ ŻE, producenci poniższych produktów nie muszą podawać daty minimalnej trwałości:

 1. świeże owoce i warzywa, w tym ziemniaki, które nie są obrane, pokrojone z wyłączeniem kiełkujących nasion takich jak kiełki warzywne,
 2. win, win likierowych, win musujących, win aromatyzowanych oraz podobnych produktów uzyskanych z owoców innych niż winogrona,
 3. napojów objętych kodem CN 2206 00 uzyskanych z winogron lub moszczu winogronowego,
 4. napojów o zawartości alkoholu wynoszącej 10 % objętościowo lub więcej,
 5. wyrobów piekarniczych lub cukierniczych, które ze względu na swoją specyfikę są zwykle spożywane w ciągu 24 godzin od wytworzenia,
 6. octu,
 7. soli kuchennej,
 8. cukru w stanie stałym,
 9. wyrobów cukierniczych składających się prawie wyłącznie z cukrów aromatyzowanych lub barwionych,
 10. gum do żucia oraz podobnych produktów do żucia

źródło: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.