16 maja 2023

|

by: PROGFOOD-SuperAdmin

|

Categories: Blog

W jakim celu przeprowadza się badania przechowalnicze produktów spożywczych?

Badania przechowalnicze produktów spożywczych przeprowadza się w celu określenia czasu trwałości produktu, czyli czasu, przez który produkt zachowuje swoje właściwości sensoryczne, odżywcze i mikrobiologiczne oraz jest bezpieczny do spożycia. W trakcie badań przechowalniczych ocenia się wpływ różnych czynników, takich jak temperatura, wilgotność, oświetlenie, atmosfera, na jakość i trwałość produktu. Badania te pozwalają na określenie optymalnych warunków przechowywania produktów spożywczych oraz opracowanie metod ich konserwacji w celu zwiększenia ich trwałości i jakości. Wyniki badań przechowalniczych są szczególnie ważne dla przemysłu spożywczego, który może dzięki nim wprowadzać na rynek produkty o dłuższej trwałości, co przekłada się na mniejsze marnotrawstwo żywności i większe bezpieczeństwo żywnościowe dla konsumentów.

Rodzaje testów stosowanych w badaniach przechowywania żywności

W trakcie badań przechowalniczych przeprowadza się analizy mikrobiologiczne, chemiczne i sensoryczne, które pozwalają na ocenę jakości produktu w różnych warunkach przechowywania. Analizy mikrobiologiczne pozwalają na ocenę liczby i rodzaju mikroorganizmów obecnych w produkcie oraz na określenie potencjalnych zagrożeń zdrowotnych związanych z ich obecnością. Analizy chemiczne służą do oceny zmian składu chemicznego produktu, co ma wpływ na jakość odżywczą i smakową produktu. Analizy sensoryczne z kolei umożliwiają określenie cech organoleptycznych produktu, takich jak smak, zapach, tekstura, wygląd czy barwa, co ma wpływ na jego akceptację przez konsumentów.

Wyniki badań przechowalniczych są wykorzystywane przez producentów do określenia daty przydatności do spożycia produktów oraz do opracowywania optymalnych warunków przechowywania i transportu produktów.